æ Bach hus

 

Startside
Gaarden
Den gamle gaard
Slægten
Beretninger
æ Bach hus
Bagningen
Egnsbilleder
Litteratur
Kontakt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 FRA BAGEHUS TIL MADPAKKEHUS

æ BACH HUS som lå ved den gamle Bossensgård er et af de få endnu eksisterende bagehuse i Sønderjylland. Det skifter nu for mindst fjerde gang anvendelse. Fra at være gårdens bagehus blev det lagerrum derefter Barsmarks hjulmagerværksted for nu at blive et rastested for turister - et madpakkehus.

Her følger det lille hus historie:

BAGEHUSET

I 1870 - 80erne blev der overalt i Sønderjylland bygget ovnhuse eller bagehuse som en følge af de prøjsiske brandmyndigheders forbud mod at have bageovne i stråtækkede huse. Kun en meget lille del af disse bagehuse er bevaret i dag, og de fleste er ofte i en meget ringe stand.  At æ Bach-hus er bevaret skyldes blandt andet at huset har været brugt og fremover skal bruges til andre formål, men herom senere.

 Om brandmyndighedernes forbud var årsagen til at Bossensgårds ovnhus eller bagehus blev  opført engang i 1870erne må stå hen i det uvisse, for en beretning fortæller, at dette eller et tilsvarende var i brug allerede i 1808. Før den tid må vi formode at ovnen har været placeret inde i stuehuset i forbindelse med køkkenet.

 

 

 

 

Ovnen består af en kappe der er opbygget af flere lag sten.

Billederne er fra æ - Bach-hus på Jakob Michelsens Gård i Aabenraa, det eneste fredede bagehus.

 

I forbindelse med ovnen er der også opbygget et ildsted og en gruekedel.

BAGNINGEN

Ildgøringen var oftest mændenes arbejde. Der tændtes op tidligt om morgenen og fyredes med sprøkker (kvas) og kløvet brænde. Efter 3 - 4 timers fyring var ovnkappen så varm at soden var brændt af og hvælvingen hvidglødende at se på. Man sagde, at den sorte mand skulle ud.

æ ra´gh

Så blev asken raget ud med æ ra´gh (ovnragen), og æ a´n (ovnbunden) svabret evt. med en våd sæk. Nu kunne bagningen påbegyndes.

Men en ting var vigtig: "Den, som opheder ovnen til brødbagning må ikke synge, thi da bliver bægten ej god". (J.M. Thieles: Danske Folkesagn")

HJULMAGERVÆRKSTEDET

Da Bossensgård brændte i 1914 stod bagehuset tilbage og dets funktion som bagehus ophørte. På et tidspunkt blev det udlejet til en lokal muremester som brugte det til lager, men i 1935 kom der igen liv i det lille hus.

 

"Æ hjuler" Hans Jørgensen indgik en lejeaftale med gårdejer Jes Krag, og dermed fik Barsmark sin egen hjulmager.

Lejemålet fortsatte indtil 1944 hvor Hans Jørgensen valgte at flytte værkstedet op ved siden af boligen, som ses i baggrunden til højre.

Billedet viser bagehuset i 1940. På højre side anes værkstedets store bloksav. Bemærk isolations-klokkerne øverst på gavlen. Værkstedet havde indlagt kraft i modsætning til flere huse i Barsmark.

 

 

 

Hjulmagerværkstedet i 1936 med Hans Jørgensen ved båndsaven.

Jernstangen til højre er et levn fra den tid hvor huset var et bagehus. På stangen var fæstet en arm som kunne svinges ind over ildstedet med en gryde.

 

REDDET I DEN 11. TIME

Foto: Aabenraa Kommune

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Aabenraa Kommune

I næsten 60 år stod huset tomt og blev kun brugt til opbevaring af ragelse. Det blev ikke vedligeholdt og var til sidst så forfaldent, at det var på nippet til at falde sammen.

Men i 2003 fik ejerne Lotte og Claus Krag den idé, at det efterhånden meget medtagne bagehus kunne bruges som rastested - et "madpakkehus" for turister.

Nu er genopbygningen af huset fuldført og indtil nu har det været flittigt benyttet, både af Barsmarks egne beboere, men i høj grad også af turister. Det er nu muligt at låne huset til en overnatning, en mindre fest eller bare til at spise sin medbragte i. Læs om betingelserne her.

ISTANDSÆTTELSEN

æ Bach hus set fra NV

     Taget bliver lagt af de oprindelige tagsten.

Murene er færdige, og huset venter på vinduerne og dørene

           Der gøres nu klar til indretningen.

Så er vinduerne og den lille loftslem på plads

og loftet er lagt og malet

Loftsrummet er nu ved at være færdigt

Så blev væggene pudset

Portene er færdige og sat i

Arbejdet med indretningen

og huset er nu lukket

kan nu begynde

 

Gulvet er lagt af gamle "Flensborgsten"

Der blev indkaldt til arbejdslørdag -

og der blev taget fat

næsten hele tiden

 

 

Startside Gaarden Den gamle gaard Slægten Beretninger æ Bach hus Bagningen Egnsbilleder Litteratur Kontakt

Dette Websted blev sidst opdateret 08. august 2009